Tid: Tirsdag 5.3. kl. 18:00
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29

Arendal Fotoklubb ønsker å gjøre medlemsmøtene til en arena for å lære, samt å knytte tettere sosiale bånd mellom medlemmene.
 
På møtet i mars vil innholdet være:

Presentasjon av månedens tema: Linjer.
Vi vil trekke frem flere eksempler og vise til hvordan bruk av linjer kan heve et bilde. Månedens tema er også det vi benytter oss av når vi har aktivitetskveld og når vi har innlevering av månedens bilde.

Månedens diskusjon: “Kan kunstig intelligens gjøre oss bedre til å forstå bilder?”
I siste versjon av kunstig intelligens modellen ChatGPT har det blitt lagt til mulighet for bildeanalyse. Vi gir en liten demo av dette, og snakker om hvordan maskiner kan forstå et bilde, og hvordan vi kan bruke samme fremgangsmåte selv.

Resultater fra Månedens bilde.
Vi går igjennom de beste innsendte av månedens bilde, og bruker litt tid på å analysere dem.

Tradisjon tro vil vi også ha en ganske god kaffepause med mulighet for å kjøpe lodd.

Medlemsmøtene er for våre betalende medlemmer, men om du lurer på hva vi driver med eller er usikker på om du er klar for å bli medlem er du hjertlig velkommen til å komme innom.

Illustrasjonsbilde ved Signe-Gry Isaksen.