Månedens bilde i Arendal fotoklubb

August:Energi

Frist: 30. august

Resultatliste

Bildet må være tatt tidligst den 7. juni 2022

 

September: Dokumentarfoto

Frist: 27. september

Stem her!

Bildet må være tatt tidligst den 5. juli 2022

 

Oktober: Falleferdig

Frist: 18. oktober

Lever her!

Bildet må være tatt tidligst den 26. juli 2022

November: Mat

Frist: 22. november

Innlevering åpnes 19. oktober

Bildet må være tatt tidligst den 30. august 2022

Desember: Gammel og ny

Frist: 27. desember

Innlevering åpnes 23. november

Bildet må være tatt tidligst den 4. oktober 2022

 

Regler

  • Konkurransen er kun åpen for medlemmer i Arendal Fotoklubb.
  • Bildet må være tatt av innsender. Du kan ikke sende inn et bilde på vegne av noen andre.
  • Det er ingen krav/restriksjoner på etterbehandling
  • Bildet skal ikke ha noen form for signatur, vannmerke eller påsatt ramme
  • Hver fotograf kan levere inn ett (-1-) bilde.
  • Innsendte bidrag til konkurransen må være tatt tidligst 12 uker før fristen utløper.
  • Innsendingsperioden er 4 til 1 uker før medlemsmøte.
  • Avstemningsperioden er 1 uke før medlemsmøte.
  • Avstemning skjer anonymt, en vil ikke se hvem som er fotograf for et bilde, og en vil ikke se hvem som har stemt på hvilket bilde.
  • Konkurranseansvarlig i Arendal Fotoklubb er Vidar Hoel, og det er bare å sende e-post og spørre om uklarheter eller om du har andre kommentarer.

Resultatlister

Resultatlistene for inneværende periode vil stå i listen over. For tidligere perioder, kan dere finne resultatlistene i møtereferatene våre.

Om konkurransen

Månedens bilde er en konkurranse for alle medlemmer i Arendal Fotoklubb. Hvert medlem kan sende inn et bilde innenfor et gitt tema og tidsfrist, og deretter kan alle medlemmer stemme på det bildet de synes er best den måneden. Alle bilder blir gjennomgått og kommentert på det påfølgende medlemsmøtet, og her vil også vinneren annonseres.

Tema for Månedens bilde bestemmes av programkomiteen og blir annonsert hvert halvår. Herunder blir også tidsfrister satt i forhold til innlevering og perioden bildet må være tatt.

Premier

Hver vinner av Månedens bilde kan få sitt bilde printet på klubbens egen printer, i valgfritt format, inntil A3. Det benyttes et godt fotopapir. Vedkommende må selv delta på selve utskriften, men vil veiledes av representant fra klubben.
De tre beste bildene fra hver runde vil også bli presentert i påfølgende nyhetsbrev fra Arendal Fotoklubb