Hederstegn og Plaketter


Hederstegn og Plaketter fra NSFF/FIAP/PSA og NFFF


 

 
Inger Eik
2023 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Karl Peder Laulo
2023 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Vidar Hoel
2022 – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (EsNSFF)
 
 
Halvard Berg
2022 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Siv Bente Ulvestad
2023 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2023 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2023 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Helge Aker
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Mariusz Redlich
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (200p Nasjonalt)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Kåre Hansen
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Leif Andersen
2023 – Artist FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) AFIAP
2023 – Stormester, Bronse NSMiF/b
2022 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Tor Undhjem
2022 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Edle Erøy (tidl. medlem)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Signe Gry Isaksen
2023 – Artist Norsk Selskap For Fotografi (ANSFF)
2023 – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (ENSFF)
2023 – Stormester, Sølv NSMiF/s
2023 – Internasjonal Bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2023 – Nasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – NSMiF/Bronse, Nordisk Stormester i Fotografi (NFFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Tore Gravelsæter
2023 – Stormester, Bronse NSMiF/b
2021 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
 
 
Tom Erik Smedal
2023 – Excellence FIAP (EFIAP)
2023 – Nordisk Stormester, Gull NSMiF/g
2023 – ENSFF-Bronse – Eksellense NSFF (2000p Internasjonalt med 75 forskjellige bilder)
2022 – ENSFF/Bronse Eksellense Norsk Selskap For Fotografi
2022 – MNFFF-Bronse. Master of Photography, Nordisk Forbund for Fotografi
2022 – Nordisk Stormester – Sølv (NSMIF/s)
2021 – Nordisk Stormester – Bronse (NSMiF/b)
2021 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2021 – Nasjonal gullplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2020 – ANSFF Artist Norsk Selskap For Fotografi for fremragende nasjonal fotoaktivitet
2020 – ENSFF Eksellense Norsk Selskap For Fotografi for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet
2019 – Nasjonal sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal gullplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal sølvplakett (NSFF)
2018 – Internasjonal bronseplakett (NSFF)
2018 – Nasjonal bronseplakett (NSFF)
 
 
Anne Hagane (tidl. medlem)
2017 Nasjonal Bronseplakett (NSFF)