Hederstegn og Plaketter

Hederstegn og Plaketter fra NSFF/FIAP/PSA og NFFF

Isabella Myran
2023 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Inger Eik
2024 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2023 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Karl Peder Laulo
2023 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Vidar Hoel
2022 – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (EsNSFF)

Halvard Berg
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Siv Bente Ulvestad
2023 – Internasjonal bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2023 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2023 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2023 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Helge Aker
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Mariusz Redlich
2023 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2023 – Nasjonal Gullplakett (NSFF)
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (200p Nasjonalt)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Kåre Hansen
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Leif Andersen
2024 – Stormester, Sølv NSMiF/s
2023 – Internasjonal bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2023 – Artist FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) AFIAP
2023 – Stormester, Bronse NSMiF/b
2022 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Tor Undhjem
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2022 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)

Edle Erøy (tidl. medlem)
2022 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Signe Gry Isaksen
2023 – Artist Norsk Selskap For Fotografi (ANSFF)
2023 – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi (ENSFF)
2023 – Stormester, Sølv NSMiF/s
2023 – Internasjonal Bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2023 – Nasjonal Gullplakett (NSFF)
2022 – NSMiF/Bronse, Nordisk Stormester i Fotografi (NFFF)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Tore Gravelsæter
2024 – Stormester, Sølv NSMiF/s
2023 – ANSFF Artist Norsk Selskap for Fotografi (NSFF)
2023 – Nasjonal Sølvplakett (NSFF)
2023 – Stormester, Bronse NSMiF/b
2021 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2021 – Nasjonal Bronseplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Gullplakett (NSFF)
2020 – Internasjonal Sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal Bronseplakett (NSFF)

Tom Erik Smedal
2024 – Nordisk Stormester, Platina NSMiF/p Ikon
2024 – Nasjonal bronseplakett m/rød emalje
2024 – Internasjonal sølvplakett med blå emalje for 500 internasjonale poeng (NSFF)
2023 – Excellence FIAP (EFIAP)
2023 – Nordisk Stormester, Gull NSMiF/g
2023 – ENSFF-Bronse – Eksellense NSFF (2000p Internasjonalt med 75 forskjellige bilder)
2022 – ENSFF/Bronse Eksellense Norsk Selskap For Fotografi
2022 – MNFFF-Bronse. Master of Photography, Nordisk Forbund for Fotografi
2022 – Nordisk Stormester – Sølv (NSMIF/s)
2021 – Nordisk Stormester – Bronse (NSMiF/b)
2021 – Artist Fédération Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
2021 – Nasjonal gullplakett (NSFF)
2021 – Internasjonal bronseplakett med blå emalje (NSFF)
2020 – ANSFF Artist Norsk Selskap For Fotografi for fremragende nasjonal fotoaktivitet
2020 – ENSFF Eksellense Norsk Selskap For Fotografi for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet
2019 – Nasjonal sølvplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal gullplakett (NSFF)
2019 – Internasjonal sølvplakett (NSFF)
2018 – Internasjonal bronseplakett (NSFF)
2018 – Nasjonal bronseplakett (NSFF)

Anne Hagane (tidl. medlem)
2017 Nasjonal Bronseplakett (NSFF)