Om Arendal Fotoklubb

Arendal fotoklubb er en aktiv klubb for fotointeresserte i Arendalsområdet og omegn, med medlemmer i alle aldersgrupper – fra glade amatører til profesjonelle fotografer. Vi har møter og aktiviteter minst to kvelder i måneden, vi har kurs og foredrag med både interne og eksterne foredragsholdere, og vi arrangerer fotoutflukter.

Se oversikt over aktiviteter våren 2019 her. Utfyllende informasjon om medlemsmøter og aktivitetskvelder finner du fortløpende publisert her på hjemmesiden.

Du er hjertelig velkommen til å bli med på 2-3 medlemsmøter og/eller aktivitetskvelder helt uten forpliktelser. Finner du utbytte av medlemsmøtene og vil være med på fast basis, ser vi gjerne at du betaler årskontingent til støtte for driften av klubben. Inkludert i kontingenten er personlig medlemskap i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF; se infoboks i sidekolonnen på Bli Medlem-siden. Årskontingenten er fra 2020 på kr 500,- (200,- for ungdommer til og med 25 år) – halv pris for nye medlemmer etter 1.september.

 
Kun registrerte medlemmer vil kunne delta i kåringen av Månedens bilde, delta i vår facebookgruppe, sende inn bilder til NSFF sin Årbok og delta i NM i Foto. Registrerte medlemmer vil også få rabatt på kurs som arrangeres utenom ordinære klubbaktiviteter.

 

Hvor finner du oss?

Vi holder våre medlemsmøter på Munkehaugen kultursenter, nær toppen av Østre gate i Arendal sentrum. Det er ikke parkeringsmuligheter i direkte tilknytning til huset, men det er gratis parkering i alle sentrumsgater på kveldstid. Det er også noen få p-plasser helt på toppen av Østre gate:


(Vis Arendal Fotoklubb i et større kart)

Klubbens styre, komitéer, kontaktadresser og bankdetaljer:

Styret 2019 består av:

Helge Aker, leder – leder@arendalfotoklubb.no
Rita Brevik, kasserer – kasserer@arendalfotoklubb.no
Stein Erik Gustavsen – Styremedlem
Tom Erik Smedal – Styremedlem
Odd-Vidar Børøsund – Styremedlem
Tonje Klykken – Styremedlem
Halvard Berg – Styremedlem

Kontaktadresser

post@arendalfotoklubb.no  bør benyttes ved generelle henvendelser.

Postadresse

c/o Helge Aker
Vindåsveien 3
4810 Eydehavn

Kontonr. 2801 50 41244 Sparebanken Sør

Org nr. 995 343 525

Komitéer og grupper

Leder av gruppen står i parentes:

Utstillingskomité (ikke besatt>)

Årbok (Helge Aker)

Fest- og arrangementskomité (ikke besatt)

Kontaktpersoner fotooppdrag (Stein-Erik Gustavsen)

Programkomité (Halvard Berg)

Jury (Vidar Hoel)