Om Arendal Fotoklubb

  Arendal fotoklubb er en aktiv klubb for fotointeresserte i Arendalsområdet og omegn, med medlemmer i alle aldersgrupper – fra glade amatører til profesjonelle fotografer. Vi har møter og aktiviteter minst to kvelder i måneden, vi har kurs og foredrag med både interne og eksterne foredragsholdere, og vi arrangerer fotoutflukter.

Se oversikt over aktiviteter under «Vårprogram» eller «Høstprogram» alt etter når på året du besøker disse sidene. Utfyllende informasjon om medlemsmøter og andre aktiviteter finner du fortløpende publisert her på hjemmesiden.

Du er hjertelig velkommen til å bli med på 2-3 medlemsmøter og/eller aktivitetskvelder helt uten forpliktelser. Finner du utbytte av medlemsmøtene og vil være med på fast basis, må du betale årskontingent til støtte for driften av klubben. Inkludert i kontingenten er personlig medlemskap i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF; se infoboks i sidekolonnen på Bli Medlem-siden.

Årskontingenten for senior-medlemmer (over 25 år) er fra 2023 på kr. 600. 
For junior-medlemmer fra 18 til 25 år er årskontingenten kr. 300.
For familiemedlemskap er årskontingenten kr. 1000.

(halv pris ut året for nye medlemmer etter 1. september).
Arendal Fotoklubb har for tiden ikke kapasitet til å ta inn medlemmer under 18 år.

Kun registrerte medlemmer vil kunne delta i kåringen av Månedens bilde, delta i vår facebookgruppe, sende inn bilder til NSFF sin Årbok og delta i NM i Foto. Registrerte medlemmer vil også få rabatt på kurs som arrangeres utenom ordinære klubbaktiviteter.

 

Hvor finner du oss?

Vi holder våre medlemsmøter på Kulturstua, Grasåsen 29. Her har vi både møtelokale og eget klubbrom. Klubbrommet disponerer vi 24/7, med blant annet muligheter for fotostudio og utskrift av bilder.
Både bussrute 110 og 111 har stoppested rett ved. Det er en del parkeringsplasser i direkte tilknytning til huset, parker tett så blir det plass til flest mulig.


(Vis Arendal Fotoklubb i et større kart)

Klubbens styre, komitéer, kontaktadresser og bankdetaljer:

Styret 2022 består av:

Leder: Halvard Berg – leder@arendalfotoklubb.no

Nestleder: Linda Walbeck Olsen

Kasserer: Inger Eik – kasserer@arendalfotoklubb.no

Sekretær: Helge Aker

Ungdomsansvarlig: Mariusz Redlich

Styremedlemmer: Eli Berg Olsen, Tom Erik Smedal

Registeransvarlige: Tom Erik Smedal, Helge Aker, Vidar Hoel

Materialforvalter: Leif Andersen

Kontaktadresser

post@arendalfotoklubb.no  bør benyttes ved generelle henvendelser.

Postadresse

c/o Halvard Berg
Vibeveien 5
4847 Arendal

Kontonr. 2801 50 41244 Sparebanken Sør

Org nr. 995 343 525

Komitéer og grupper – Kontaktpersoner

OppdragskomitéHelge Aker

Utstillingskomité For tiden ikke besatt

ProgramkomitéEli B Olsen, Mariusz Redlich, Arvid Løite, ønsker et medlem til

Årbokskomité – Helge Aker (sovende)

Fest- og arrangementskomitéEli Berg Olsen, Halvard Berg

Kaffe etc på medlemsmøterEli Berg Olsen, Helge Aker

Jurykomité – Vidar Hoel

Web-komitéInger Eik, Vidar Hoel, Tom Erik Smedal

Admin Klubbrom (Materialforvalter)Leif Andersen, (Svein Koch, Jens Jensen)

ØkonomikomitéArvid Løite, Tor Undhjem, (Alf Talsethagen,) Inger Eik

Kontaktperson for innlevering til konkurranserTom Erik Smedal,

Ansvar for åpen FaceBook-side Linda Walbeck Olsen + aktuelle komitéer, f.eks. Programkomitéen.

 
Navn i parentes betyr at vedkommende ikke er forespurt for inneværende år.