Tid: kl. 19:00 – 21:30
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29, Arendal

Velkommen til Årsmøte og Medlemsmøte!
Årsmøtet er Arendal Fotoklubb sitt høyeste organ
For å ha stemmerett på Årsmøtet må du ha betalt medlemskontingent for 2022. Fristen er 28. januar.

Program for kvelden er:
Årsmøte iht. innkallelsen, som er utsendt
Kaffepause med utlodding
Litt heder og ære:
– Årets bilde 2021
– Månedenes bilde poengsamler 2021
– Medaljer for NM i Foto for våren 2021
Litt nytt fra styret
Aktivitetskveld 15. februar Tema: Interiør – Arkitektur
Resultat av Månedens bilde for januar. Tema: Nattbilde
Loddtrekning

Illustrasjonsbildet er tatt av Signe Gry Isaksen