Tid: 3. november kl 19:00 – 21:30.
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29, Arendal.

Ad hoc fotospørsmål prøver vi å løse i Klubbrommet fra kl. 18:15.

På grunn av økt smittefare vil vi også denne gangen gjennomføre møtet både fysisk og som Videomøte (Zoom). Vi henstiller til oppmøtte deltakere å snakke høyt og tydelig, gjerne gå nærmere mikrofonen, når de ønsker å kommenter/stille spørsmål. Dette av hensyn til de som deltar via Zoom. Detaljer vedr. Zoom-forbindelsen finnes på klubbens FaceBook side.

Program for kvelden er:

Nytt fra styret
Neste aktivitetskveld med tema «Mørketid»
Skravlepause med kaffe og loddsalg
NM-Juryen forteller om prosessen rundt utvelgelse av NM klubb-bilder
Månedens bilde «Abstrakt», resultater.
Loddtrekning

Husk registrering når dere kommer og én meters-reglen.
VELKOMMEN

Bildet er tatt av Edle Erøy.