Tid: Tirsdag den 8. september kl. 19:00–21:30
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29.

Velkommen til møte i Arendal Fotoklubb!

Kveldens program blir så her:
Litt nytt fra styret: Tur til Ose 20. september, Gjennomgang av høstens program, Klubbrommet, mm.
Miniforedrag om komposisjon
Skravlepause med kake og kaffe (Den som tar med kake får 5 gratislodd i utlodningen, si i fra til Eli dersom du tar med kake) utlodning
Neste Månedens bilde – Arkitektur – Linjer/Geometri/Kontrast
Miniforedrag om Panorama. Aktuelt både for månedens bilde og turen til Ose.
Månedens bilde, som var «Fritt tema»
Loddtrekning

Tar med Årbok 2019 til de som har bestilt.
Husk registrering når dere kommer og en meters-reglen. Dessuten: god håndhygiene!

Bildet er tatt av Helge Aker.