Tid: Tirsdag 6. februar 2024, kl 18:00 til 20:30.
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29.

 
Tirsdag 6. februar holdes årets årsmøte, slik som varslet i medlemsbrev før jul
.
Agenda for årsmøtet;
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
4. Behandle klubbens årsberetning
5. Behandle klubbens reviderte regnskap.
6. Behandle innkomne forslag
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta klubbens budsjett
10. Valg av styret, revisor, valgkomité
Av innkomne forslag har vi fått inn forslag fra en gruppe som ble nedsatt for å jobbe med klubbens strategi. Her er både en strategiplan og enkelte vedtektsendringer foreslått.
Alle papirer til årsmøtet blir sendt ut per epost, senest tirsdag 23. januar.
 
Etter årsmøtet slutt tar vi et kortere medlemsmøte med presentasjon av Årets Fotografi, Månedenes poengsamler, månedens tema, samt resultater av månedens bilde.
Vi sikter på å være ferdig til normal tid, men ber om forståelse for at det kan gå noe over tida hvis det er mye engasjement.
PS: For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt før møtet.