Tid: Tirsdag 5.12. kl. 18:00
Sted: Pollen, Arendal, utenfor Café Viktor.

 

Dokumentarfotografi er fotografier som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser.

Et dokumentarfotografi kan ikke være en ren objektiv beskrivelse av virkeligheten, for fotografens subjektive vilje alltid finnes i bakgrunnen.

Fotografens ståsted og intensjon, samt valg av fotografiske teknikker som for eksempel eksponeringsøyeblikk, bruk av brennvidde og valg av komposisjon og formspråk, påvirker det ferdige resultatet. (dokumentarfotografi – Store norske leksikon (snl.no)

 

Arrangement av Anne Gjertrud Halberg og Arendal Fotoklubb

 

Illustrasjonsfoto ved Arvid Løite