Tid: Tirsdag 7. februar 2023, kl 19:00 til 21:00.
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29.

 
NB: Kun personer som har betalt medlemskontingenten for 2023 kan stemme på Årsmøtet.

 

Det vises til tidligere utsendt invitasjon til Årsmøte 2023. Alle aktuelle sakspapirer ble vedlagt invitasjonen, dvs. Innkalling til Årsmøte 2023, årsmeldinger 2022, årsregnskap 2022 m/ noter, budsjett 2023 og gjeldende vedtekter.

Rett etter at Årsmøtet 2023 er avsluttet, går vi over til et kort ordinært medlemsmøte. I tillegg til de faste postene, vil Linda Walbeck Olsen fortelle om sitt delprosjekt «Gatefoto», som er en del av et større fotoprosjekt initiert av Vidar Hoel. I tillegg blir det litt «heder og ære»…

Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet og det påfølgende medlemsmøtet tirsdag 7. februar!

 
Illustrasjonsbilde fra Pixabay