Vidar Hoel i Arendal Fotoklubb er tildelt EsNSFF: Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi, for administrativ tjeneste. Tidligere leder i Arendal Fotoklubb, Helge Aker, hadde æren av å overrekke EsNSFF til Vidar Hoel på klubbens medlemsmøte 6. september.

Vidar Hoel har vært medlem i Arendal Fotoklubb siden 2009, vært leder i 4 år og styremedlem i 2 år. Han har i tillegg hatt:

  • ansvar for drift av klubbens serverløsning, bildearkiv, domenet arendalfotoklubb.no etc. siden 2012
  • ansvar for organisering av vår interne konkurranse «Månedens bilde» siden 2012
  • ansvar for utsendelse av e-post til medlemmene hver måned, dvs. nyhetsbrev, påminnelse om «Månedens bilde» siden 2012
  • lederansvar for Jurykomiteen siden 2015

Ikke nok med det, han vil også fortsette å utføre alle disse funksjonene i tiden som kommer. Arendal Fotoklubb er heldige som har et slikt medlem.