Tidspunkt: Tirsdag 26. januar 2021 kl: 18:00 – 21:00.

Velkommen til introduksjon til lag og masker i Photoshop.
Det blir hovedvekt på å bygge opp et bilde bestående av flere lag, såkalt manipulert bilde. Det vil bli vist 2 alternative metoder, enten ved “klipp og lim” eller bruk av masker.
Alle deltagere må ha PC/MAC med Photoshop installert. fortrinnsvis engelsk versjon.
Påmeldingsfrist 19. januar.
Deltager-pris er 150,- for medlemmer av Arendal Fotoklubb, Gratis for ungdomsmedlemmer som ikke har fast arbeid.
Betales inn på Kontonr. 2801 50 41244 og merkes med Navn og Photoshop.
Tilgangsdetaljer finnes på klubbens FaceBook-side.

Bildet er tatt av Helge Aker