Velkommen til et årsmøte arrangert som nettmøte! Det blir enda en ny erfaring for oss. For nye Zoombrukere vil det bli en kjapp demonstrasjon av hvordan man deltar i avstemninger.
 
Tidspunkt: 2. februar 2021 kl. 19:00. Varighet ca 2 og en halv time.

 
På grunn av nasjonale retningslinjer for smittevern, blir dette møtet et rent nettmøte.
Møtet 2. februar vil være delt i to, et årsmøte og et medlemsmøte.
Årsmøtedelen vil inneholde de vanlige punktene, som dere fikk informasjon om i forbindelse med innkallelsen som kom på e-post 19. januar.


    Husk at for å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontingenten for 2021 være betalt!

 
Medlemsmøte-delen vil inneholde:
Informasjon fra styret og programkomiteen
Aktivitetskveld 16. februar med tema «Vann»
Kåring av «Årets bilde»
Månedens bilde med tema «Mat»

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte! Tilgangsdetaljer ved bruk av Zoom finnes på klubbens FaceBook-side.
 

Bildet er tatt av Helge Aker