Tradisjon tro, så var det fritt tema for desember-utgaven av Måndens bilde.

Totalt ble det levert inn 26 bilder og det ble avgitt 40 stemmer. Gratulerer til alle som deltok!

Merk: De bildene uten poeng og plassering, er bilder som fikk mindre enn 10 poeng. De er satt i tilfeldig rekkefølge.