TIRSDAG 8. DESEMBER 2020 KL. 19:00 UTC+01–21:30 UTC+01, Kulturstua og Zoom

På grunn av økt Covid-19 og smittefare vil vi også denne gangen la dere velge mellom å delta på møtet enten fysisk eller som Videomøte (Zoom)
Link til videomøtet finner dere på klubbens FaceBook-side.

Møtet blir «streamet live» over zoom, men vi ønsker også at noen samles i Kulturstua.
Program for kvelden er:
Nytt fra styret
Litt heder og ære fra NM i Foto i våres
Loddtrekning blant de som har bidratt til bilder i Årbok 2019
Resultater Fotosprint
Kaffepause med utlodning og Julekaker
Månedens bilde.
Loddtrekning
Husk registrering når dere kommer!
VELKOMMEN

Bildet er tatt av Tor Undhjem