Tid: Tirsdag den 9. juni kl. 19:00–21:30
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29.

Velkommen til et fysisk møte i Arendal Fotoklubb!
Kveldens program blir så her:
Litt nytt fra styret. Årbok 2019, Kalenderprosjektet, Klubbrommet, mm.
Resultater FotoSprint 8. juni
Skravlepause med kake (kanskje ikke så fin som på bildet) utlodding
Utkast til program for høsten – åpen diskusjon
Gjennomgang av Månedens bilde tema «Macro»
Loddtrekning

Husk registrering når dere kommer og en meters reglen. God håndhygiene er en selvfølge…