Tid: Onsdag 11.3. kl. 18:00–21:00
Sted: Kulturstua

Vi tar en gjennomgang med Olympus innstillinger med Håvard Hovde.
Utveksling av erfaringer ved bruk av de spesielle funksjonene i Olympus.
Vi møtes i Klubbrommet.
Husk kamera med oppladet batteri(er).
Velkommen.

Arrangør er Helge Aker, som også har tatt illustrasjonsbildet