Tid: Tirsdag 10.3. kl. 18:00–21:00
Sted: Kulturstua.

Så samles vi igjen for å diskutere bilder for innlevering til NM i foto (frist 15. mars). Her er det teknisk hjelp å få i forhold til etterbehandling, i tillegg til hjelp til å velge ut til de forskjellige klassene. Så langt det lar seg gjøre så skal vi også prøve å få sendt inn bilder for de som trenger bistand til å finne fram i det nye systemet til NSFF.

Arrangør er Tom Erik Smedal, som også har tatt illustrasjonsbildet