NB! Grunnet situasjonen med Corona-viruset har vi besluttet å avlyse dette kurset.
Nytt kurs blir satt opp når situasjonen er avklart.

Ta vare på dere selv.

Tid: Tirsdag/onsdag 24./25. mars kl. 18:00–21:00
Sted: Kulturstua, Grasåsen 29

HEI FOTOVENNER!
Arendal Fotoklubb arrangerer kurs i fotografering!
Alle de grunnleggende funksjonene og innstillinger av et digitalt kamera blir gjennomgått. Eget kamera med tilgang til manuelle innstillinger er anbefalt å ha med. Kurset går over 2 dager.

Dag 1 – Tirsdag 24.mars kl. 18.00 – 21.00:
– Grunnleggende bruk av et digital kamera
– Hovedvekt på manuelle innstillinger
– Kort oversikt av de tekniske funksjonene som er mye brukt
– Tips til å få bedre bilder

Dag 2 – Onsdag 25. Marst kl. 1800 – 21.00:
– Hvordan bruke det eksisterende lyset
– Praktiske øvelser ute
– Bildegjennomgang med tilbakemelding
– Kort oversikt over nyttig programvare.

Kurset holdes i vårt klubbrom i «Kulturstua» Grasåsen 29, Arendal.

Pris: 100,- for eksisterende medlemmer av Arendal Fotoklubb.
Kroner 600,- for ikke-medlemmer som får mulighet for fritt medlemskap ut året.

Påmelding sendes til post@arendalfotoklubb.no
Spørsmål kan rettes til Tom Erik Smedal tlf. 91108461

Foto: Signe Gry Isaksen