NB!! Møtested er Grand Hotel , Vestregate 11 i Arendal klokken 18:00.

Det er innkalt til  ekstraordinært årsmøte i fotoklubben for å behandle leiekontrakt med Kulturstua og budsjett for 2020.  Disse to sakene henger sammen.
Inngåelse av leiekontrakt med Kulturstua vil ha stor betydning for den videre utvikling av klubben og dets medlemmer.
De som er stemmeberettiget er de som har betalt kontingent for 2019.

Sakspapirer er utsendt på e-post.

Etter endt årsmøte, vil det være julemøte, og servering av julemat til de som har meldt seg på arrangementet. Mer informasjon som dette er tidligere blitt sendt ut på e-post.