Tema: Bevegelse

Tidspunkt: 18:00-21:00

Oppmøtested: Pollen Parkeringshus, øverste etasje.

 

Ta med stativ da lysforholdene kan bli utfordrende.

 

Bildet er tatt av Helge Aker