Velkommen til Årsmøte i Arendal Fotoklubb!

 

OBS OBS OBS: Merk sted og tid!

Sted: Munkehaugen Kultursenter, dansesalen (2. etg)
Tid: Tirsdag 5. februar, kl 18:00

 

Årsmøtepapirer:
Arendal Fotoklubb – Innkalling til Årsmøtet 2019
Arendal Fotoklubb – Årsmelding 2018
Årsmelding 2018 – Arrangementkomiteen
Årsmelding 2018 – Programkomiteen
Årsmelding 2018 – Utstillingskomiteen
Budsjett – 2019
Regnskap – 2018 med noter.pdf
Arendal Fotoklubb – Vedtekter (pr 2018)

Vel møtt!