Velkommen til årsmøte i Arendal Fotoklubb. Under finner dere alle tilhørende papirer. Etter årsmøtet blir det er mini-medlemsmøte hvor vi kårer Månedens bilde, Årets bilde og andre poster hvis tid.

Sted: Munkehaugen Kultursenter
Tid: Tirsdag 6. februar, kl 19:00

Vel møtt!

Årsmøtepapirer:
Arendal Fotoklubb – Innkalling til Årsmøtet 2018
Arendal Fotoklubb – Årsmelding 2017
Årsmelding 2017 – Årbok-komiteen
Årsmelding 2017 – Arrangementkomiteen
Årsmelding 2017 – Fest- og arrangementskomiteen
Årsmelding 2017 – Jury-gruppen
Årsmelding 2017 – Programkomiteen
Årsmelding 2017 – Utstillingskomiteen
Budsjett – 2018
Regnskap – 2017
Noter til regnskap – 2017
Sak 9 – Vedtektsendring, §8 – Styret
Arendal Fotoklubb – Vedtekter (pr 2017)