Tom Erik ønsket velkommen, og fortalte videre litt om hvordan styret, og de forskjellige komiteene hadde vært samlet for å ha ideutveksling og diskusjoner omkring klubbens videre drift. Alle var enige om at tiden var inne for noen endringer, og man vil nok fra og med nå merke noen endringer i forhold til gjennomføringen av medlemskvelder og aktivitetskvelder.

På medlemsmøtet vil det bli en lett gjennomgang av temaet for neste aktivitetskveld – Kreativ Lysmaling. Litt tips og råd om hva man bør sette seg inn i, og hva man bør ha med til aktivitetskvelden. Noen av medlemmene som deltar på aktivitetskveldene vil bli bedt om å levere inn bilder, som igjen vil bli brukt i en bildevurdering på neste medlemsmøte.

Vi fikk også se noen eksempler på bilder medlemmene av styret og komiteene tok som en del av oppgjøret for oppholdet på Pan Garden i Åmli. Bilder i og rundt hotellet, personalet, maten og ting de selger.

Mona informerte litt om endringer som er i gang i forhold til sosiale medier. Klubbens Facebook-gruppe vil bli lukket, og blir kun tilgjengelig for klubbens betalende medlemmer. Man håper med dette å få et fora der man kan hjelpe hverandre til å bli bedre fotografer. Man kan legge ut bilder til vurdering, få tips og råd om hvordan gjøre ting annerledes, hva er bra, hva kan man gjøre i forhold til redigering osv.

Klubben har også en Facebook-side – her kan man ikke legge ut og dele. Dette blir mer som en enkel hjemmeside, der det vil bli lagt ut info om klubbens aktiviteter. Dette er en side som er tilgjengelig for alle, også de som ikke har facebookprofil, og der publikum har anledning til å ta kontakt med klubben.

I tillegg til dette har klubben vår hjemmeside, der man kan finne informasjon om aktiviteter, Månedens bilde, program og annet. Dessverre mistet vi vinteren 2016 alt som lå på disse sidene, men det vil komme inn ny info etter hvert.

Line fra Programkomiteen presenterte en del om hvordan de tenker programmet for året kommer til å se ut. Info kommer fortløpende.

Vi ble så delt inn i fire grupper. Hver gruppe fikk tildelt et bilde fra forrige aktivitetskveld. Gruppen diskuterte seg imellom og presenterte en bildevurdering etterpå. Det virket som denne måten å jobbe på førte til stort engasjement, og man fikk frem mange momenter ved hvert bilde. Vi fikk også høre litt fra den enkelte fotograf om hvordan bildet var tatt – lys, innstillinger osv.

Etter pausen hadde Vidar et innlegg om bruken av Histogram. Lett teori, samt demonstrasjon i praksis. Viste sammenheng mellom kurven i histogrammet, og hvilke enderinger som skjer i bildet.

Niklas hadde en gjennomgang av neste aktivitetskveld. Denne har tema: Kreativ lysmaling, og vil foregå på Nes Verk. Her vil det bli bruk for lang lukkertid, så dette er et tema man kan sette seg litt inn i om man ikke har vært borti det før. Sjekk ut hvordan du gjør dette på ditt kamera. Har du ikke manual, kan det finnes ved et googlesøk. Sjekk gjerne ut innstillingen Bulb. Det vil også komme nyttige tips på Arrangementet som er lagt ut på Facebook. Ting man vil trenge på aktivtetskvelden: Stativ, fjernutløser,lommelykt og andre lyskilder, og varme klær (gjerne mørke).

Klubbens lotteri

Denne gang ble en rekke personer premiert med forskjellige gaver:

  • Leif Andersen – Kamerareim
  • Lars  – Glasskule
  • Leif Andersen – T-Skjorte
  • Jon Skrove – Pizza fra Sørsvann Kro
  • Tone Heggelund – Sekk Poteter fra Arnevik
  • Tone Heggelund – Lunsj for to på Vitenbiten
  • Jon Skrove – Nikonkrus fra Elite Foto

Månedens bilde

Det ble en kjapp gjennomgang av alle bildene som var levert inn til månedens bilde med tema – Natt. Deretter ble resultatlisten presentert, før en rask bildevurdering i plenum av de tre vinnerbildene.

Resultatlisten: