Kontaktinformasjon Arendal Fotoklubb

Styret 2019 består av:

Helge Aker, leder – leder@arendalfotoklubb.no
Rita Brevik, kasserer – kasserer@arendalfotoklubb.no
Stein Erik Gustavsen – Styremedlem
Tom Erik Smedal – Styremedlem
Odd-Vidar Børøsund – Styremedlem
Tonje Klykken – Styremedlem
Halvard Berg – Styremedlem

 

Komiteer og grupper

Leder av gruppen står i parentes:

Utstillingskomité (Terje Alveberg)

Årbok (Helge Aker)

Fest- og arrangementskomité (Stein Erik Gustavsen)

Kontaktpersoner fotooppdrag (Stein-Erik Gustavsen)

Programkomité (Leif Andersen)

Jury (Vidar Hoel)

Kontonr. 2801 50 41244 Sparebanken Sør

Org nr. 995 343 525

post@arendalfotoklubb.no  bør benyttes ved generelle henvendelser.

Postadresse

c/o Tom Erik Smedal

Angelstadveien 133

4900 Tvedestrand