Program høsten 2017

August

15. august: Styremøt

22. august: Aktivitetskveld, kl 18:00

29. august: Frist for Månedens bilde – Fritt tema

 

September

1. – 3. september: Klubbens 10-årsjubileum og fototreff!

5. september: Medlemsmøte, kl 19 på Munkehaugen

19. september: Aktivitetskveld, kl 18, Arendal Sentrum

 

Oktober

3. oktober: Frist for Månedens bilde – Himmel og hav for en by

10. oktober: Medlemsmøte, kl 19 på Munkehaugen

24. oktober: Aktivitetskveld, kl 18 på Munkehaugen

31. oktober: Frist for Månedens bilde – Mini-mini

November

7. november: Medlemsmøte, kl 19 på Munkehaugen

21. november: Aktivitetskveld, kl 18 i Arendal Sentrum, garasjeanlegg

28. november: Styremøte

28. november: Frist for Månedens bilde – Tallet 3

 

Desember

5. desmber: Medlemsmøte, kl 19 på Munkehaugen

12. desember: Juleavslutning, Sørsvann Kro

 

Januar 2018

2. januar: Frist for Månedens bilde – Mørketid

9. januar: Medlemsmøte, kl 19 på Munkehaugen