Kontaktinformasjon

Styret 2017—2018 består av:

Tom Erik Smedal, leder – leder@arendalfotoklubb.no – Tlf: 911 08 461
Vidar Hoel, nestleder – – Tlf: 477 59 813
Halvor Smeland, kasserer – kasserer@arendalfotoklubb.no

Mona Hauglid – mona@arendalfotoklubb.no
Birgit Fostervold – birgit@arendalfotoklubb.no
Stein-Erik Gustavsen – stein-erik@arendalfotoklubb.no
Leif Andersen – leif@arendalfotoklubb.no
Niklas Mørkland – niklas@arendalfotoklubb.no

Komiteer og grupper

Leder av gruppen i parentes:

Utstillingskomité (Terje Alveberg)
Årbok (Helge Aker)
Fest- og arrangementskomité (Halvor Smeland)
Kontaktpersoner fotooppdrag (Line Haakonsen og Stein-Erik Gustavsen)
Programkomité (Niklas Mørkland)
Jury (Vidar Hoel)

Kontonr. 1503.16.05145 i DnB NOR (for kontingent)
Org nr. 995 343 525

post@arendalfotoklubb.no går med kopi til Tom Erik, Vidar og Mona, og bør benyttes ved generelle henvendelser.

Postadresse
c/o Vidar Hoel
Bieveien 83
4825 ARENDAL